عاشقانه

اگــــــــــــــر با من راه می آمــــــــــــــــــدی ...

 


تمــــــــــــام شــــــهر را جاده می کــــــردم ...


برچسب‌ها:
تاريخ شنبه 20 مهر 1392برچسب:,سـاعت 19:0 نويسنده مهسا| |

دستاشو مشت کـرده بود...

 

پرسـیدم توي مشتت چـیه؟!

 

گفت : خودتـ نگـاه کن

 

دستاشو گرفتم و آروم باز کردم...

 

توی دستاش چیزی نبود!!!

 

گفتم : چیزی نیست کـه...!

 

دستامــو که توی دستاش بود فشـــرد و گفت:

 

نبــود...ولی "حــالا هست"!

 

دستام گرم شد و اون لبخند زد...

 

 

581551_496302297132337_879859448_n.jpg


برچسب‌ها:
تاريخ جمعه 12 مهر 1392برچسب:,سـاعت 11:53 نويسنده مهسا| |

چہ بی تَــ ــفآوِت زِنــ ــ ـدگی میـــ ــــ ــــڪننـﬤ!

 

♥ آدَمـــ ــــ ـــ ـــهآ...

 

♡ بی آنڪہ بدآنـــنـﬤ♥ دَر گــ ــــ ــــوشہ ای اَز دُنـــ ــــ ـــیا

 

♡ تــــ ــــ ــمام دُنـــ ـــــ ــــیای ڪَــ ــــــ ـــسی شُده اَنــﬤ. .


برچسب‌ها:
تاريخ چهار شنبه 10 مهر 1392برچسب:,سـاعت 16:48 نويسنده مهسا| |

چوپان قصه ها

 

دروغ ميگفت تا...

 

تنهايي هايش بشكند

 

ااااااااااااااااااي مردم

 

گرگ گوسفندها مرا هم خورد!

 


برچسب‌ها:
تاريخ پنج شنبه 5 مهر 1392برچسب:,سـاعت 18:19 نويسنده مهسا| |

 

به ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﺩﺧﺘــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘــــﯽﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨـــﻪ ﺩﻟﺶ ﭘــﺮ ﻣﯿﮑﺸـــﻪﺑﭙــﺮﻩ ﺗﻮ ﺑﻐﻠــﺶ

 

ﻭﻟﯽ ﻧﺠــﺎﺑﺘﺶﻧﻤﯿـــﺬﺍﺭﻩ .

 

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﭘﺴــﺮﯾﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺑــﺎﺭﻡ ﺑﻪﺧــﻮﺩﺵ ﺍﺟـــﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ ﺩﺳﺘــﺶ ﺑﻪﻋﺸــﻘﺶ ﺑﺨﻮﺭﻩ

 

ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺵ ﺑﯿﻔﺘـــﻪﺩﺳﺘـــﺎﺷﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿـــﺪﻩ .

 

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﮐﺴــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨـــﯽ ﻧﺪﺍﺭﻥﻭﻟﯽ ﺭﻭﺯﮔـــﺎﺭ ﭘﯿـــﺮﺷﻮﻥ ﮐــــﺮﺩﻩ .

 

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﺩﻻﻣـــﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓٍﮐﺴـــﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻦ ﺩﻝ ﭼﯿﻪ ؟

 

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﺧﻮﺩﺗــﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺗﮏﻭ ﺗــﻮﮎ ﺑﻌﻀـــﯿﺎﺷﻮ ﺗﺠـــﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﯾﻦ...


برچسب‌ها:
تاريخ دو شنبه 1 مهر 1392برچسب:,سـاعت 14:4 نويسنده مهسا| |

 

بهش گفتم دیگه ✗ نمی خوامت  ✗ !

خندید و ✗ رفت ✗ !

تازه فهمیدم شوخی من✗ حرف دلش✗ بود. .

 

 


برچسب‌ها:
تاريخ دو شنبه 1 مهر 1392برچسب:,سـاعت 13:16 نويسنده مهسا| |

بکارت را درست بخوان...!!!

یک بار دیگر...!!!

این گونه برایت تفسیر کرده اند...!!!

یعنی...!!!

صاحبش بکاره تو می اید...!!!

چون هنوز این یکی را امتحان نکرده ای...!!!

اما وقتی بکارت را از او گرفتی دیگر بکاره تو نمی اید؟؟

چون دیگر امتحانش کرده ای...!!!

میروی سراغ دیگری که بکار تو بیاید...!!!

اینها افتخار نیست

اینها عقده های تو می باشند...!!!

راستی بدان یکی هست که بکارت رسیدگی کند

 


برچسب‌ها:
تاريخ یک شنبه 28 شهريور 1392برچسب:,سـاعت 23:18 نويسنده مهسا| |

 

خوابم گرفت...

 

بس که چشمانم را روی همه

 

دروغ ها

 

و

 

نامردی ها بستم

 

thCABOVA8A.jpg


برچسب‌ها:
تاريخ یک شنبه 28 شهريور 1392برچسب:,سـاعت 13:1 نويسنده مهسا| |

خیلے شیرینہ وقتے تو اسـ امـ اسـ بازے هاے شبانہ

 

 

خوابتـــ میبره

 

صبح بلندمیشے میبینے اسـ امـ اسـ اومده:

 

 

 قربوטּ عشـ♥ــقم برم كہ خوابش برده!

 


برچسب‌ها:
تاريخ یک شنبه 28 شهريور 1392برچسب:,سـاعت 12:35 نويسنده مهسا| |

 

در جستجوی تو چشمانم از نفس افتاد

در کجای جغرافیای دلت ایستاده ام

که خانه ام ابریست

همیشه دلتنگ توام!

75466350072094914254.jpg

 


برچسب‌ها:
تاريخ یک شنبه 27 شهريور 1392برچسب:,سـاعت 17:57 نويسنده مهسا| |

P!NK-TEMP